Onderzoek Hogeschool Saxion


Studenten Janieke van der Linde en Joshua Lund van de Saxion Hogeschool hebben voor Mekander onderzoek gedaan naar de dienst ‘succesvol benutten van spanning’ binnen organisaties. 35 MKB-bedrijven in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen van verschillende aard en grootte, hebben hier aan meegedaan. De belangrijkste resultaten zijn:

Het blijkt dat de nieuwe dienst van Mekander draagvlak heeft waarbij het van belang is deze goed en duidelijk in de markt te plaatsen.

Iedereen heeft zijn/haar kwaliteiten en heeft een bepaalde spanning nodig om scherp te blijven. Met genoeg ruimte voor elkaar en sturing van een leider/directie kunnen mensen gemotiveerd worden om boven zichzelf uit te stijgen. Lees de  metafoor van het orkest van Janieke en Joshua. 

MKB-bedrijven  hebben regelmatig last van spanningen in de organisatie waarbij de kwaliteiten van medewerkers onvoldoende ingezet kunnen worden voor het bedrijf

Binnen het bedrijf wordt in eerste instantie geprobeerd deze spanning in de samenwerking op te lossen door middel van een gesprek tussen beide partijen

Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt worden leidinggevende / directie ingeschakeld om zo te kijken welke vervolgstappen mogelijk zijn

Als dit echt niet lukt vanuit de organisatie zelf, wordt hulp van buitenaf ingeroepen

Alle organisaties die aan het onderzoek hebben meegewerkt geven aan dat hiervoor een budget aanwezig is