Teamontwikkeling: enkele ervaringen

Mekander is essentieel geweest bij het analyseren van de onderliggende problemen bij Fyto. Die hadden alles te maken met heel basale aspecten van communicatie. Mekander heeft enorm bijgedragen aan rust, ruimte en veiligheid. Toen die basis gelegd was, hebben we de cultuur met z’n allen onder de loep genomen. We zijn gaan bouwen. En dat doen we nog steeds. Gezamenlijk. Met Mekander. Op een gedegen fundament. Mekander heeft de stenen aangedragen.

Mekander analyseert, respecteert, fundeert. Mekander is ook een beetje Meander. Soms gaan we links, soms gaan we rechts. Maar er is ook een verticale lijn. Berg op, berg af. Mekander is een betrouwbare gids tijdens zo’n gezamenlijk reis. Tijdens ons proces hebben we vele groep sessies gehad, maar ook individuele coaching, en klankbordgesprekken, afgewisseld met leuke groepsactiviteiten. Dat heeft allemaal bijgedragen aan een vernieuwde en levendige groepsidentiteit.

Gert Kema
Leerstoelgroephouder Fytopathologie
Wageningen University and Research

De kern van onze benadering van organisatieontwikkeling is te (laten) leren in organisaties, waarbij het gaat om acteren, waarderen en reflecteren. Door middel van waardengedreven visieontwikkeling hebben de mensen met de hulp van Ben een stukje droog gelegd in het moeras van verstarde patronen en omgangsvormen. Dit gaf vaste grond onder de voeten van waaruit we samen met Ben verder aan de slag zijn gegaan: gesprekken met medewerkers en teams zijn op gang gekomen,
Ben heeft een tijdje als interim manager op een afdeling gewerkt, er zijn veranderingen in de samenstelling van teams gekomen en onze inzichten zijn verder uitgebouwd.

Omdat ook Ben iedereen insluit in plaats van uitsluit, zijn in dat stukje vaste bodem anderen aangeschoven die de organisatie ontwikkeling mede vorm aan het geven zijn. Ben heeft het vermogen om onder alle omstandigheden het gesprek op gang te brengen en te houden. Hij creëert enerzijds bedding maar spreekt mensen eveneens aan op hun verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij bijgedragen aan het bespreekbaar maken van minder effectieve patronen en heeft hij het proces gefaciliteerd om ontwikkelingen toekomstgericht op te pakken.

Ben is zich steeds goed bewust waar hij staat. Hij snapt waar hij een bijdrage kan leveren aan de organisatie en sluit hier heel goed bij aan. Hij is zuiver in zijn rol en let er altijd op dat zijn werkwijze bijdraagt aan de gewenste effectiviteit. Voor mij is het fijn om met hem samen te werken; om iedereen in wie hij/zij is met zijn hele hebben en houden goed aan het werk te laten zijn. We werken altijd op basis van ‘wat kun je NU doen?’, dus in de omstandigheden die zich vandaag aan je voordoen.

Pieter A.O. Josephus Jitta, Rijksconsultant

Mijn ervaring met Mekander is vanuit een ontwikkelingsproces om te komen tot een nieuwe organisatie structuur voor de Plant Breeding groep. Ben en Jacqueline begeleiden daarin de dialoog en coachen het proces. Het betreft een langdurig proces met een complexe mix van historie, ideeën, wensen, belangen en persoonlijkheden, die lang niet altijd makkelijk in overeenstemming zijn te brengen. Zowel Ben als Jacqueline weten door hun gemotiveerde aanpak lastige onderwerpen goed bespreekbaar te maken, en schuwen ook de inzet van externe expertise niet wanneer dit het proces bevordert. Voor groepen die echt samen verder willen is en hier tijd in willen investeren is deze aanpak erg geschikt.

Arend van Peer
Onderzoeksgroepsleider Paddenstoelen
Wageningen University and Research