Twee opdrachten

Een management development traject

Waarom hebben jullie voor Mekander gekozen?
We kozen voor Mekander vanwege hun persoonlijke  en gestructureerde aanpak. Ze hebben een oog voor wat ieder individuele persoon nodig heeft in het leertraject en sluiten daar goed op aan met een prettige voorspelbaarheid en vasthoudendheid. 


Wat heeft Mekander jullie en het MD atelier gebracht? 

Een mooie ontwikkellijn in het programma op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De Verandermeander biedt een goed houvast voor de deelnemers om hun leer en ontwikkelreis te volgen. 


Waarvoor en waarom zou je Mekander aanbevelen aan anderen? 

Het is prettig samenwerken met Mekander. Ze zijn ter zake kundig. Staan open voor inbreng van anderen en blijven daarbij de kwaliteit van het geheel goed in het oog houden. Het is inspirerend om met hen aan een programma te bouwen!

Femmeke van Welsenes en Joyce de Ruijter
Programmaleiders MD atelier, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Organisatieontwikkeling, stap voor stap

Ben van Mekander en ik werken vanuit hetzelfde uitgangspunt: respect voor de ander. Daarnaast is het drempelloos om met Ben in gesprek te raken. Om deze reden voel ik me vertrouwd met hem en zijn manier van werken. En velen met mij.

De kern van onze benadering van organisatieontwikkeling is te (laten) leren in organisaties, waarbij het gaat om acteren, waarderen en reflecteren. Door middel van waardengedreven visieontwikkeling hebben de mensen met de hulp van Ben een stukje droog gelegd in het moeras van verstarde patronen en omgangsvormen. Dit gaf vaste grond onder de voeten van waaruit we samen met Ben verder aan de slag zijn gegaan: gesprekken met medewerkers en teams zijn op gang gekomen,
Ben heeft een tijdje als interim manager op een afdeling gewerkt, er zijn veranderingen in de samenstelling van teams gekomen en onze inzichten zijn verder uitgebouwd.

Omdat ook Ben iedereen insluit in plaats van uitsluit, zijn in dat stukje vaste bodem anderen aangeschoven die de organisatie ontwikkeling mede vorm aan het geven zijn. Ben heeft het vermogen om onder alle omstandigheden het gesprek op gang te brengen en te houden. Hij creëert enerzijds bedding maar spreekt mensen eveneens aan op hun verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij bijgedragen aan het bespreekbaar maken van minder effectieve patronen en heeft hij het proces gefaciliteerd om ontwikkelingen toekomstgericht op te pakken.

Ben is zich steeds goed bewust waar hij staat. Hij snapt waar hij een bijdrage kan leveren aan de organisatie en sluit hier heel goed bij aan. Hij is zuiver in zijn rol en let er altijd op dat zijn werkwijze bijdraagt aan de gewenste effectiviteit. Voor mij is het fijn om met hem samen te werken; om iedereen in wie hij/zij is met zijn hele hebben en houden goed aan het werk te laten zijn. We werken altijd op basis van ‘wat kun je NU doen?’, dus in de omstandigheden die zich vandaag aan je voordoen.

Pieter A.O. Josephus Jitta
Rijksconsultant