Mekanderschap

....... het besef dat iedereen en alles met elkaar verbonden is.  Anno nu zijn we daar meer dan ooit bewust van. Ingezet door Covid-19 en daaruitvoortvloeiend de sociale, maatschappelijk en economische consequenties. De hele mensheid en ‘onze’ aarde worstelen met hetzelfde. Alles is met alles verbonden. 


Steeds vaker liggen de antwoorden niet voor het oprapen. Niemand heeft dé wijsheid in pacht. Juist ieders wijsheid is nodig om samen de weg te vinden. Mekanderschap dus.

Wat is er nodig voor mekanderschap? Ten eerste een hart dat openstaat voor eigen verlangens, zorgen, verantwoordelijkheden én openstaat voor die van anderen. Verder het loslaten van niet-werkende (denk)patronen en handelen vanuit wat WEL kan. Dit alles vanuit een bewustzijn dat jouw handelen gevolgen heeft voor je gemeenschap.

 

Het vetrekpunt bij begeleiding door Mekander is de werkgemeenschap: waar is deze voor bedoeld? En kan en wil eenieder daar vanuit vertrouwen aan verbonden zijn?

De pijlers mekanderschap, kwetsbaarheid en speels: samen een drie-eenheid!