Mekandermoment December 2013

VERSTILLING  
Verstilling, essentieel als je wilt leren en wilt veranderen. Nodig als je op zoek gaat naar de plek in jezelf die niet comfortabel voelt. Want daar valt namelijk veel te ontdekken. Wierdsma noemt deze plek in zijn boek ‘Lerend organiseren en veranderen’, de plek der moeite. Maar juist in de plek der moeite zit ook de potentie van bevrijding, het vermogen om te ontwikkelen. Onze klanten vragen ons, hoe ongemakkelijk dat ook voor hen voelt, hen door deze fase van kwetsbaarheid heen te leiden. Dat dit soms weerstanden bij hen oproept is begrijpelijk.
Het vraagt van ons dat we deze weerstand aanvaarden als onderdeel van ons vak. Maar het is ook belangrijk dat we regelmatig stil blijven staan bij de vraag of we de goede stappen zetten, bij elke opdracht, telkens weer.

Net als de mensen die wij begeleiden hebben wij zelf ook momenten van bezinning nodig.
Ben en Jacqueline gaan 2 maanden van verstilling tegemoet. Beiden keren ze - op hun eigen manier - in zichzelf, worden stil, de eigen kwetsbaarheid voelend. In het licht van onze Verandermeander is dit de fase van leiding nemen. Maar juist in deze fase kunnen we ook voelen hoe zeer we gedragen worden.

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart en…
probeer de vragen met liefde te bezien, als kamers
die gesloten zijn of als boeken in een volslagen
vreemde taal. Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden, omdat
je niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom
alles te leven. Leef nu de vragen. Misschien zul je
dan geleidelijk, zonder het te merken, jezelf ooit op
een dag in het antwoord terugvinden.

Rainer Maria Rilke

Mekander gaat tijdens die periode natuurlijk door. Karin werkt in die tijd in mekanderschap met nabije collega’s. Om in februari met nieuwe energie samen weer de missie van Mekander in de wereld te zetten. 

STROMEND VERBINDEN
Het is je misschien al opgevallen, onze nieuwe ondertitel.
Ook daarin hebben we een reis doorgemaakt. Toen we 9 jaar geleden begonnen, zijn we gestart met ‘ontwikkelen vanuit eigen kracht’. Na 5 jaar volgde ‘geef sturing aan ambities’. De onderzinnen staan voor datgene wat we onze klanten gunnen bij onze begeleiding. En wat we natuurlijk zelf ook te doen hebben.
Nu dus 'stromend verbinden'. We zijn er blij mee. Voor ons gaat het over doen én zijn en de interactie daartussen. Het is actief en alert ‘laten gebeuren’. Daar gaan we van twinkelen.

TWINKELGESPREKKEN
In deze periode van korte dagen geven we 5 twinkelgesprekken weg. Wil je licht laten schijnen op een vraag die jou bezig houdt of gun je dat iemand anders, dan ben jij of is jouw bekende van harte welkom voor een ontmoeting met één van de mensen van Mekander. Aanmelden kan voor 21 december 2013 via welkom@mekander.nl 

UIT DE OUDE DOOS

Dat samen werken van alle tijden is laat dit filmpje zien