Mekandermoment september 2011

Deel een mooie samen-ervaring met ons en anderen, dat was de oproep in het vorige Mekandermoment van juni.

Plony Beelen, centrummanager bij de Woenselse Poort vertelt over haar project Een kijkje in andermans keuken.
Ze wilde dat medewerkers van de verschillende afdelingen meer inzicht kregen in elkaars werk. Hiervoor zette ze het gastgeverschap in. Medewerkers traden voor een dag als gastheer/-vrouw op voor de collega die op bezoek kwam. Plony had ingezet op 20 mensen, maar het dubbele aantal meldde zich aan om een dag met de ander mee te werken of om gastheer-/vrouw te zijn. Dit lijkt eenvoudiger dan het was; zowel roostertechnisch gezien als dat het ook spannend was om zo bij elkaar in de keuken te kijken. Maar dat het project waardevol is geweest blijkt uit de enthousiaste reacties: “Meedoen aan de uitwisseling bevordert communicatie, je doet meer kennis en ook meer begrip op voor het werk op andere afdelingen. Je leert de mensen kennen, je weet welk gezicht er achter de naam zit” en “Het is grappig dat ik de volgende dag in de binnentuin enthousiast begroet wordt door de medewerkers van de afdeling”

Door dit keukenproject zijn er vooroordelen en misverstanden aan het licht gekomen en er is meer begrip en waardering  ontstaan voor elkaars werk. Na afloop hebben zich al nieuwe medewerkers aangemeld voor een vervolg….

Wat is mekanderschap?
Deze vraag stellen wij nu regelmatig aan de mensen die wij ontmoeten. Het mooie is dat er altijd een kleurenwaaier aan antwoorden komt. Maar duidelijk is dat iedereen blij wordt als er een vruchtbaar samen ontstaat, waarin ieders eigenheid en inbreng gezien en gehoord wordt. Samen inspiratie en energie halen uit elkaars verschillen, om collectief beter te presteren. Dat is waar de mensen van Mekander voor gaan met hun klanten, hun leveranciers en samenwerkingspartners.

En als we in een interview van de internationaal bekende econoom Jeremy Rifkin(http://nl.odemagazine.com/doc/0140/In_het_netwerk_Q&A_Jeremy_Rifkin/ )

lezen,  dat het komende tijdperk gaat over gespreide macht door samenwerking, dan hebben we met elkaar nog heel wat potentieel te ontdekken . Groeiende inzichten over mekanderschap willen we met een ieder delen via onze nieuwe site: www.mekanderschap.nl

Elkaar niet zien en toch samen

Samen muziek maken geeft een bruisende energie. Thuis je partij oefenen, zodat je bij de repetitie er samen een mooi stuk van kan maken. We waren verrast door het toezenden van de volgende filmpjes over een virtueel concert. Geniet van deze filmpjes over virtueel mekanderschap.

 

Het eerste gaat over de weg naar samen.
De tweede laat de opbrengst zien van dit project