Mekandermoment september 2012

Mekanderschap en Ubuntu  
Al vele jaren geleden raakten we geïnspireerd door Ubuntu, een Afrikaanse kijk op en manier van leven. De essentie is: ‘ik ben omdat wij zijn’. Het gaf woorden aan de inhoud van hoe wij werken. Maar Ubuntu is Afrikaans. En wij leven en werken in Nederland. Op onze zoektocht naar een woord dat beter bij ons past, maar ook meer aansluit bij ons land en onze cultuur kwamen we op mekanderschap.
Samen met anderen die we onderweg zijn tegengekomen zijn we de Mekanderschap Expeditie gestart.

Mekanderschap Ervaring voor Leiders

In de Mekanderschap Ervaring voor Leiders inspireren we elkaar door samen te leren, samen te doen en te ontdekken. Want dat dit werkt weten we van onze ontbijt bijeenkomsten en de Mekanderschap Expeditie.

Om ons heen zien we veel leiders een pad banen door vraagstukken waar geen rond en duidelijk antwoord op te vinden is. Als we goed kijken en luisteren, zien we dat de manier waarop we tot nu toe problemen aanpakken vaak niet meer werkt. Maar door een vraag in het midden te leggen en daar echte aandacht voor te hebben, ontstaan alternatieven. En blijken oplossingen minder ver weg te liggen dan gedacht. Het vraagt wel lef. Maar dan krijg je ook wat! Doordat het werkt ontstaat passie en energie. En worden stappen voorwaarts gezet.

Op 8 oktober en 5 november 2012 organiseren we hier een speciale ervaring voor. 

Op expeditie
De vorige keer schreven we over onze zoektocht naar andere ruimte. En dat we tijdelijk vanaf de eigen keukentafel werken. Dat doen we nog steeds, maar merken ook dat het verlangen naar een nieuwe ruimte groeit. Onze klanten ontmoeten we op wisselende locaties. De éne locatie is wat mooier dan de ander. En met onze relaties zijn we regelmatig te vinden in het Paviljoen van de Posbank, alsof we even op vakantie zijn. Hierdoor weten we dat we niet meer passen in een “gewoon” kantoorpand. We zijn op zoek naar een ontmoetingsplek. Een plek om samen te komen, met elkaar, met onze klanten maar ook met anderen om mekanderschap ervaringen op te doen. Het blijft een spannende reis.

Inspiratie voor lef: “Daar gaat het leven over, over grootse moet, over in de arena staan".