Teamontwikkeling

Verbondenheid 

Een team dat meer is dan de som der delen. Daarin haalt een ieder het beste uit zichzelf. Helaas werkt dat niet altijd zo. Soms verbinden teamleden zich nauwelijks met de doelstellingen van de organisatie. Soms zijn ze zich weinig bewust van hoe ze op de werkvloer met elkaar omgaan en is er geen verbondenheid. Dit kan leiden tot onnodige irritaties en verminderde effectiviteit. Meestal realiseren de teamleden zich wel dat het anders moet, maar weten ze niet hoe.

Aanpak

In een sfeer van wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen stimuleert Mekander een proces waarin de leden van het team op zoek gaan naar de essentie van hun werk. Door het inzetten van creatieve vormen maakt  Mekander zichtbaar wat er is. En trekt daardoor iets los wat het team op eigen kracht niet lukt. Hierdoor vinden de teamleden opnieuw hun draai en ervaren dat ze deel uitmaken van een groter geheel.
Verbonden zijn met elkaar en met de missie van de organisatie komt én het team of die ene afdeling ten goede én heeft betekenis in de hele organisatie.

Wil je dat het weer stroomt in je team? In samenspraak ontdekken we graag wat er nodig is. 

Lees meer over ervaringen.