Appreciative Inquiry aan de keukentafel

Verder bouwen op wat werkt 

Verder bouwen op wat werkt in je team en je organisatie. Dat is het uitgangspunt van Appreciative Inquiry (AI).
Het is zowel een theorie, een filosofie als een methode om tot krachtige en zinvolle veranderingen te komen.
AI begint met het ontdekken van positieve verhalen. Via waarderend onderzoek gaan de teamleden samen de sterke punten, wensen en dromen ontdekken en concreet vorm geven.

Appreciative Inquiry bestaat uit een cyclus van 5 stappen: 
  • Define (verwoorden) 
  • Discover (verwonderen)
  • Dream (verbeelden) 
  • Design (vormgeven) 
  • Deliver (verwezenlijken)

Mekander biedt AI aan in een informele setting, de zogenaamde keukentafelgesprekken. 
Deze hebben een heldere opzet:
  1. Teamleden die willen kunnen aanschuiven. 
  2. Aan de keukentafel wordt informatie opgehaald en worden thema's vastgesteld.
  3. Op basis daarvan worden uitdagende stellingen geformuleerd die als leidraad dienen voor het werk in de toekomst.
  4. Tenslotte maken de teamleden een actieplan.
  
Door de keukentafelgesprekken wordt gebouwd aan het Samen, aan de toekomst én het versterkt het commitment. 

Lijkt Appreciative Inquiry iets voor je team en voor je organisatie?
We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.