Besluiten met consent

Geen-bezwaar beginsel 

Mekander is enthousiast over deze methode omdat het gelijkwaardigheid in het team bevordert, de communicatie verheldert en de besluiten gedragen worden door alle teamleden.   


Wat is consent?

Consent is het geen - bezwaar beginsel. Voorstellen worden aangenomen als niemand daar een zwaarwegend (beargumenteerd) bezwaar tegen heeft. Oftewel je kan leven met het genomen besluit. Voorwaarde is dat je altijd je consent kunt intrekken (beargumenteerd) als je nieuwe inzichten hebt, of er ontstaan bezwaren omdat de omstandigheden voor jezelf of de omgeving zijn veranderd. Het consent is het recht van argument (en niet van veto). Het geeft ruimte voor nuance, bijstellen en corrigeren.
Argumenten worden uitgewisseld, creativiteit neemt toe en er is rust om naar elkaar te luisteren.

Gespreksregels: 

1. Geen discussie, gesprek na elkaar in rondes

2. Gespreksfases van Beeld-, Mening- en Besluitvorming (met consent)

3. Minimaal twee meningsvormende rondes (verdieping, creativiteit, bijstellen)

Het werken met consent vraagt training in de dagelijkse (vergader)praktijk. Wij werken hierin samen met Karin Vosters, expert in deze methode. 

Wil jij de gelijkwaardigheid bevorderen in je team en tot heldere gedragen besluiten komen? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden. We denken graag met je mee.