Dialoogsessies

Ieders stem respecteren 

Al sinds het bestaan van Mekander zetten we de dialoog graag en frequent in als manier van gespreksvoering en besluitvorming.
In de dialoog wordt ieders stem gerespecteerd. Het gaat erom de keten van oorzaken en gevolgen van belangrijke onderwerpen te verhelderen en zo tot oplossingen te komen. Ieders bijdrage is erop gericht, los van zijn plek in de hiërarchie, hieraan een bijdrage te leveren.

Een dialoog is zeer geschikt om een stap verder te komen met een onderwerp dat voor jouw organisatie belangrijk is en waarin het belangrijk is dat ieders stem gehoord kan worden. Daarnaast ervaar je door de dialoog hoe je met elkaar in een grote groep een goed gesprek kunt voeren.

De kern van de dialoog is het delen van de ‘waarheid’, van wat er echt is en het uitstellen van oordeel. Iedereen kan zijn mening uiten zonder er persoonlijk op aangekeken te worden.

Het gemeenschappelijk belang staat in de dialoog voorop. Wat iemand zegt in de dialoog is gericht tot de (werk)gemeenschap. Het gaat om authentieke IK-boodschappen. De bedoeling is dus dat ieder zijn eigen mening geeft, dat wat hij vindt, dat waar hij voor staat.

Dialoog is op zijn plaats als:

  1. Het niveau van wantrouwen voorkomt dat het noodzakelijke werk gebeurt.
  2. Fundamenteel verschillende zienswijzen chronische misverstanden veroorzaken.
  3. Veranderingen in een hele organisatie of gemeenschap moeten gebeuren.
  4. Een nieuw groep een gemeenschap binnenkomt of twee bedrijven fuseren.
  5. Jij en je collega’s bijkomen van een crisis.
  6. Een nieuwe strategie of project noodzaakt tot het bouwen van gezamenlijk eigenaarschap en commitment.

Wil je begeleide dialoogsessies inzetten in je organisatie? Mekander gaat graag met je in dialoog.

Lees een ervaring