Externe Vertrouwenspersoon

Werken aan een veilige werkomgeving 

Voor samenwerken is het belangrijk dat ieder kan werken in een veilige omgeving. Een omgeving waar respect is voor elkaars andersheid. Waar je je talent kunt inzetten, vitaliteit wordt gestimuleerd en je bijdraagt aan dat waar de organisatie voor bedoeld is.


Werkgevers zijn ook vanuit de Arbowet verplicht een veilige werkomgeving te bieden en moeten daarbij aandacht schenken aan de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van hun medewerkers. Verder verplicht de wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden.


Met een vertrouwenspersoon creëer je een plek waar medewerkers veilig en anoniem hun verhaal kunnen doen. Zodat zij zich gehoord voelen. De vertrouwenspersoon begeleidt, ondersteunt en wijst de weg. Verder adviseert deze gevraagd en ongevraagd het management. Zo blijf je werken aan een veilige omgeving waarin ieder zijn talent kan ontplooien.

Dit filmpje geeft meer uitleg over de vertrouwenspersoon.


Bij Mekander kun je als werkgever terecht voor het aanstellen van een gecertificeerde externe vertrouwenspersoon.


Wil je meer weten wat wij kunnen betekenen voor je organisatie,  neem dan contact met ons op.