Het gevaar van een enkel verhaal

Ieder kijkt en luistert vanuit zijn eigen perspectief. Dat maakt het soms lastig om elkaar te begrijpen. Kijk daarom samen met je team naar deze Tedtalk . Kunnen de verhalen naast elkaar bestaan? Het perspectief van een ander kan verrassend zijn.
Net zoals onze om-de-hoek kijkertjes, die vaak een glimlach laten doorbreken als we ze uitdelen.