Perspectief ?

Ieder kijkt en luistert vanuit zijn eigen perspectief. Dat maakt het soms lastig om elkaar te begrijpen. Kijk daarom samen met je team naar deze Tedtalk . Kunnen de verhalen naast elkaar bestaan? Het perspectief van een ander kan verrassend zijn.
Net zoals onze om-de-hoek kijkertjes, die vaak een glimlach laten doorbreken als we ze uitdelen.