Werkplezier terug

Een cultuurveranderingstraject in samenwerken, de teamleden zijn dit 'het mekanderproces' gaan noemen. 


Nadat hun leidinggevende is opgestapt blijkt er veel oud zeer en wantrouwen te zijn in het team, waarvan sommigen al tientallen jaren werkzaam zijn bij deze afdeling.

De nieuwe leidinggevende besluit Mekander in te schakelen om haar en het team te ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking. Zij is iemand die voor het Samen gaat. Op regelmatige tijdstippen zijn er ontwikkelbijeenkomsten, waarin o.a.  gewerkt wordt aan de persoonlijke en gezamenlijke ambitie en het vaststellen van gezamenlijke waarden.

Daarnaast komt er een andere structuur met nieuwe overlegvormen, in wisselende samenstellingen. Al bouwend aan een nieuwe strategie voor de komende 5 jaren verbetert het samenwerken en komt het werkplezier terug.

Aan de teamleden vragen we wat de ingrediënten zijn van het mekanderproces. De belangrijkste zijn: elkaar beter leren kennen, open, respect, reflectietijd, luisteren & vragen stellen, verbinding, verbeteren van samenwerking, commitment, veilig, gezamenlijk oplossen van issues, spiegel, ik en de ander.