Hoop en dialoog

Hoop is voedend en geeft ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Dat vraagt om nieuwsgierig te zijn en je te verwonderen. Actief op zoek te gaan naar waar je-zelf voor staat en tegelijkertijd interesse te hebben in wat anderen beweegt. Wat daarbij helpt is in dialoog te gaan met anderen, open te staan voor de andersheid van anderen.

Met ‘hopelijk komt het goed’ loop je het risico onverschillig te zijn, je eigen geluk afhankelijk te maken van gebeurtenissen buiten jezelf. Het heeft wel iets comfortabels: je kunt achterover gaan hangen, kunt er immers zelf niets aan doen. Zo zus je jezelf echter in slaap.

Een voorbeeld
We begeleiden een team waarin de wens voelbaar en uitgesproken is om meer en beter samen te werken. Veel blijft tot nu toe echter ongezegd. Ter voorbereiding van een teambijeenkomst vragen we alle deelnemers in een afzonderlijk gesprek wat er wat hem of haar betreft speelt en waar de bijeenkomst over zou moeten gaan. 

We ontdekken in alle gesprekken dat er sprake is van ongemak, van onuitgesproken zaken naar elkaar toe. Ook wordt de hoop uitgesproken dat dit wordt geuit. We geven aan dat we in het programma ruimte maken voor het ongemak. Daar wordt positief op gereageerd.

Bij onze vraag in de teambijeenkomst wie ongemak in wil brengen blijft het stil. Het is blijkbaar niet zo gemakkelijk om jezelf te uiten in dit team en de dialoog aan te gaan. De hoop lijkt dat een ander dat gaat doen. Of dat wij als begeleiders dat zullen doen.

Als we vragen of we het ongemak moeten bespreken wordt volmondig “ja” gezegd.
Nadat het eerste ongemak wordt benoemd ontstaat al snel een soms lastige en ook een constructieve dialoog. 

 

Het begin is er. Alle teamleden doen mee aan de dialoog. Eerst nog wat voorzichtig. Daarmee ontstaat nieuwe hoop dat ook de lastige dingen in het verandertraject waar ze voor staan kunnen worden opgepakt. Het leidt tot nieuwe inzichten en concrete stappen van wat ze te doen hebben. Ze ervaren dat actief in dialoog gaan met elkaar helpt veranderingen een plek te geven en in goed banen te leiden.