Leiderschap vanuit vertrouwen


‘Ik ben het zelden met hem eens, maar ach, ik regel het wel op mijn manier’, zo vertelde Kees over zijn relatie met Abel, zijn leidinggevende, die aan het hoofd staat van een overheidsinstelling. Net als zijn collega’s uit het managementteam praat Kees met passie over de afdeling waar hij leiding aan geeft. Maar wanneer het gaat over het MT wordt hij flets. Of bozig. Energie van Kees en zijn collega’s verdwijnt via het afvoerputje in plaats van in te zetten voor het gezamenlijke creatieve en innovatieve proces.

Kees en zijn collega’s zijn van mening dat Abel erg capabel is op inhoud, maar geen vertrouwen geeft aan zijn mensen en weinig verbindend vermogen toont. Vergaderingen van het managementteam kunnen efficiënter, voor bepaalde onderwerpen is geen ‘eigenaar’ waardoor niemand zich eindverantwoordelijk voelt en prioriteiten noch keuzes gefundeerd worden gemaakt. De confrontatie met Abel wordt vermeden uit angst om ‘afgemaakt’ te worden; hij kan nogal bot uit de hoek komen.

Dit traject waarbij Abel onze hulp vroeg werd geen succes. Deze spanningsvolle situatie had een creatieve bron voor vernieuwing en dieperliggende waarden kunnen zijn, maar werd het niet omdat Abel niet in staat was om leiding te ontvangen van zijn medewerkers. Het kan ook anders!!

Leidinggevende Koen had altijd goed contact met Yasin en opeens was dat weg. Yasin wilde dolgraag werken, maar omdat er geen werk meer was voor hem werd zijn contract bij de zorginstelling niet verlengd. Yasin nam aan dat hij weer in de bijstand zou komen, iets wat hij coute que coute wilde voorkomen. En daarom zette hij de hakken in het zand. Het lukte zijn leidinggevende Koen niet om met hem op één lijn te komen. Maar omdat Koen besefte dat Yasin iets dwars zat wat voor een goede beëindiging van het dienstverband van belang was, werd ik gevraagd om te bemiddelen. Het is al weer even geleden, maar ik herinner me het moment zo goed waarop Yasin er zich van bewust werd dat zijn leidinggevende wellicht andere intenties had dan hij had aangenomen. Door m’n warme confrontatie stelde hij mij en ook zichzelf de vraag: ‘Heb ik oogkleppen op?’ Op mijn bevestigende antwoord veranderde zijn houding 180 graden. Wantrouwen had bij Yasin plaatsgemaakt voor vertrouwen, basis voor een vruchtbaar driegesprek dat één week later plaatsvond. Voor het eerst vond een uitwisseling van gedachten plaats. En stond Yasin open voor het verhaal van Koen die vertelde dat hij Yasin niet meer in dienst kon houden, eenvoudigweg omdat er geen werk meer voor hem was. Koen beloonde zijn geweldige werkhouding en Yasin was volkomen verrast dat hij met een WW-uitkering én een vergoeding met ontslag ging. Met een ferme handdruk en big smile gingen ze uit elkaar.

Koen was in staat om over de ‘hakken in het zand’ van Yasin heen te stappen. Daarin onderscheidt hij zich van Abel. Het lukte Koen door de weerstand van Yasin heen te komen door hem zijn vertrouwen te geven. Dat kon alleen omdat hij voldoende vertrouwen heeft in zichzelf.

Hoe je dat doet, vertrouwen geven? Door zonder oordeel te luisteren naar de ander. Door je hart te laten spreken. Door bereid te zijn aan te nemen dat de opvatting en het gedrag van de ander een andere oorsprong kan hebben dan jij aanneemt.

Toen Yasin voelde dat Koen voor zijn visie open stond was hij in staat ook zijn vertrouwen aan Koen te geven. Met een voor hem verrassend resultaat.

Tips:
  • Onderzoek: ‘durf ik mijn vertrouwen aan de ander te geven?’ Waarin wel/niet?
  • Spreek je eerlijk en volledig uit en luister zonder oordeel naar de ander;
  • Smaakt het naar meer? Je bent welkom bij het leertraject Leiderskunst dat maandag 12 februari van start gaat.

Yasin en Koen laten zien hoe dichtbij een oplossing kan liggen door vanuit vertrouwen te luisteren en praten, door je hart te laten spreken!

Karin Jensma, ontvouwer