Terug bij de kern

‘Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen’. Hoe waar blijkt dit citaat van Kierkegaard telkens weer. 

Het opruimen van het Mekanderarchief in juni vorig jaar blijkt met de wetenschap van nu de opmaat voor het nieuwe. 

Na 16 jaar is de vorm veranderd, de kern van Mekander blijft hetzelfde.
Ruimte geven aan de Me en de Ander, dat stromend, al meanderend verbinden. 

Mekander staat voor: elkaar verder brengen, bundelen van talenten en samen ontwikkelen.