Dialoog als levenskunst

Dialoog als levenskunst
Vers van de pers zetten we het boek: ‘Dialoog als levenskunst’ van San van Eersel in de schijnwerper. Hij omschrijft de dialoog als een levenswijze, een levenskunst, gebaseerd op natuurlijke principes als eenheid, verscheidenheid, verbondenheid, openheid en goedheid. 

Dialoog zorgt, zo schrijft San, voor een verbinding tussen ons en de ander, tussen ons en de wereld om ons heen, tussen onze culturele en onze natuurlijke manier van zijn. ‘Wanneer we dialoog als levenskunst toepassen wordt het mogelijk dat we elkaar en de wereld anders gaan zien en we een gezamenlijke toekomst kunnen realiseren’. Mekander draagt deze levenswijsheid een warm hart toe.