Dialoog

In onze aanpak speelt de dialoog een belangrijke rol. Dialoog is onlosmakelijk verbonden met samen-werken. Vooral door de dialoog kunnen mensen groeien en van betekenis zijn. rnPrimair kiezen mensen voor een organisatie om in te werken omdat ze zichzelf kunnen ontplooien. Die ontplooiing kan gericht zijn op het van betekenis zijn voor de samenleving. In de ideale situatie betekent dit dat de dialoog in organisaties gericht is op de ontwikkeling van jezelf en van je collega’s, en daarmee op de ontwikkeling van de organisatie. rnIn de dialoog zijn de fasen van de Verandermeander te herkennen.

In de eerste fase, de fase van leiding ontvangen, ben je nieuwsgierig, verwonder je en wil je informatie inwinnen over datgene wat je voor ogen staat. Je bent ontvankelijk voor signalen vanuit de omgeving. In deze fase sta je open voor de andersheid van de ander (interpersoonlijk). In de tweede fase, de fase van leiding nemen, overdenk je wat je met de verkregen informatie wilt en kunt. Je gaat met jezelf in gesprek en voert een innerlijke dialoog (intrapersoonlijk). Je maakt afwegingen, stelt eventueel nog aanvullende vragen aan je omgeving, doet een voorstel en kiest. Je neemt een besluit en deelt dit met je omgeving. In de derde fase, die van leiding geven, zet je vervolgens het genomen besluit in de wereld, in dialoog met jezelf en/of in dialoog met anderen. De dialoog staat ten dienste van het verwezenlijken van je bestemming.