Organisatieontwikkeling: een ervaring

De kern van onze benadering van organisatieontwikkeling is te (laten) leren in organisaties, waarbij het gaat om acteren, waarderen en reflecteren. Door middel van waardengedreven visieontwikkeling hebben de mensen met de hulp van Ben van Mekander een stukje droog gelegd in het moeras van verstarde patronen en omgangsvormen. Dit gaf vaste grond onder de voeten van waaruit we samen met Ben verder aan de slag zijn gegaan: gesprekken met medewerkers en teams zijn op gang gekomen,
Ben heeft een tijdje als interim manager op een afdeling gewerkt, er zijn veranderingen in de samenstelling van teams gekomen en onze inzichten zijn verder uitgebouwd.

Omdat ook Ben iedereen insluit in plaats van uitsluit, zijn in dat stukje vaste bodem anderen aangeschoven die de organisatie ontwikkeling mede vorm aan het geven zijn. Ben heeft het vermogen om onder alle omstandigheden het gesprek op gang te brengen en te houden. Hij creëert enerzijds bedding maar spreekt mensen eveneens aan op hun verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij bijgedragen aan het bespreekbaar maken van minder effectieve patronen en heeft hij het proces gefaciliteerd om ontwikkelingen toekomstgericht op te pakken.

Pieter A.O. Josephus Jitta,
Rijksconsultant