Spiegel van Samen

Als je iets voor elkaar wilt krijgen heb je altijd anderen nodig.
Om jezelf bewust te worden hoe jij iets aanpakt en hoe anderen met wie je werkt dat doen, hebben we de Spiegel van Samen ontwikkeld. Een eenvoudig gereedschap om inzicht in te krijgen in het samen. Kijken in deze spiegel maakt helder of iemand in eerste instantie handelt vanuit zichzelf (IK) of vanuit het gezamenlijk belang (WIJ). En staat bij diegene WAT moet gebeuren voorop of juist het HOE, de manier waarop iets het best kan worden aangepakt.

Door het invullen van de Spiegel van Samen ontstaat de landkaart van het team. Waar sta je in deze samenwerking? Is dat ook je natuurlijke gedrag? En…. waar zitten in het team de overeenkomsten en ook de waardevolle maar soms lastige verschillen?

Het samen invullen van de Spiegel van Samen is een eenvoudige en effectieve manier om met elkaar in gesprek te komen over de samenwerking in het team. Het leidt tot praktische en werkende afspraken in het samenwerken.

Hoe ziet jullie Spiegel van Samen eruit?