Mekandermoment april 2014

Terugkeer naar het midden  
"Als je van binnen reist, bereis je de hele wijde wereld en nog verder". Door deze prachtige zin werd Jacqueline enthousiast om een schrijfreis te maken in december en januari. Ben is in diezelfde periode afgereisd naar Tsjechië om de verstilling in zichzelf te vinden. Met Karin als aanspreekpunt bleef Mekander doorgaan. Door de nieuwe inzichten en uitzichten bij ieder van ons is het niet meer zoals het was. Dan is het de kunst om met elkaar weer een nieuw midden te creëren. Christine Gruwez verwoordt dit midden zo mooi: "De ruimte die in het midden kan ontstaan, een ontmoetingsruimte, vrij van voorwaarden en van belangen waar SAMEN de overhand neemt op het ieder voor zich".

Dat proberen we telkens te doen, zodat het midden een inspiratiebron blijft waar zowel onze klanten als wijzelf uit kunnen putten.

Er toe doen...
Het is in vrijwel ieder van ons, soms bijna onzichtbaar, aanwezig, het verlangen van er toe doen. Ons verlangen om van betekenis te zijn voor de ander; je gezin, je team, de organisatie. De Amerikaanse psycholoog Maslow beschouwde het als één van de basisbehoeften. Er toe doen doet een appél op de waarde die jij hebt, op je talent. Want als je betekenisvol bent, dan voeg je wat van waarde is in jou, toe aan het werk dat je doet.

Er toe doen kan alleen in organisaties die het werk zo vorm weten te geven dat medewerkers hun talent volop in kunnen zetten. Waar mensen gedreven werken vanuit hun missie, vanuit waar de organisatie van oorsprong voor bedoeld is. En dat vraagt aandacht. Aandacht voor elkaar en voor de inhoud van het werk. Vanuit het besef dat iedere stap, iedere beslissing die je met elkaar neemt zin moet hebben. Dit kan alleen als we hier de tijd voor nemen. Want in die tussentijd zit speelruimte, ruimte om te creëren, om het eens van een andere kant te bekijken. Zou het niet heerlijk zijn als we onszelf voldoende speelruimte en tijd geven, zodat wat we doen er toe doet?

Thuiskomen met Mekander in Tsjechië, ga je mee?
Bureau Mekander bestaat dit jaar 10 jaar! Samen 10 jaar op weg in mekanderschap. Dat vieren we door in oktober naar het Boheemse woud te gaan, daar waar Ben zijn 2e thuis heeft, een plek van oerstilte en oerkracht. Samen met anderen een inspirerende week beleven, zo wil Mekander deze mijlpaal vieren. Bij onze trajecten merken we dat onze klanten zich soms alleen voelen in hun werk. Voor deze mensen, die er toe willen blijven doen en weten dat hiervoor telkens nodig is om je te voeden met inspiratie, is deze week van Thuiskomen. Gun jij jezelf deze prachtige bestemming met de mensen van Mekander als gids? Als er al iets kriebelt bij je, blok dan je agenda van zondagavond 5 oktober t/m vrijdagmiddag 10 oktober. Niet teveel nadenken, gewoon doen. Voor meer informatie over deze reis in wording, kun je contact opnemen met jacqueline@mekander.nl.

Zoek jezelf
Voor een workshop personal branding:"Ken jezelf" die we gegeven hebben, diende dit filmpje uit 1975 (!) als illustratie. De boodschap is tijdloos. Voor mensen die meer van tekst zijn is deze variant.