Mekandermoment april 2020: Verbonden blijven

Verbonden blijven tijdens deze crisis vanuit het ‘niet weten’. Dit is een reis met een onbekende bestemming, een mekanderschap-expeditie. Wat wij missen is het directe contact, met mekander zijn. Hoe blijf je op afstand met elkaar in verbinding? In dit Mekandermoment gaan we op onderzoek uit.

NIET WETEN
Is er iemand die op dit moment geen vragen heeft waar een duidelijk en sluitend antwoord niet op te vinden is? Niemand van ons heeft pasklare antwoorden, ook al is het de hoop van velen en kijken we met verwachtingsvolle ogen naar de regering. Maar wat dan...?

Wij van Mekander kennen ze goed, die momenten van niet-weten. De afgelopen jaren hebben we geleerd onszelf dit gevoel toe te staan. Om in situaties die geen uitweg lijken te hebben, rustig en stil te blijven. Ook al knijpt je maag samen en loopt de spanning op, in het niet-weten schuilen mogelijkheden omdat in deze ongemakkelijke ruimte je denken niet meer in de weg zit. Je denken leidt je naar een oude bekende oplossing. Door jezelf het niet-weten toe te staan, open je een nieuwe ruimte met nieuwe perspectieven. Mogelijkheden die aansluiten bij datgene waar het voor jou werkelijk om gaat en die ertoe kunnen leiden dat je een andere relatie krijgt met de ander en de samenleving. Dat vraagt geduld, vastberadenheid, vertrouwen en ook lef. Sta jezelf het niet-weten toe; dan volgt passie, creativiteit en energie.

In zo’n periode kun je jezelf ondersteunen door de angst en zorgen te erkennen, én er niet in te blijven hangen. Wat ook helpt is om fysiek en mentaal in beweging te blijven en structuur aan te brengen in wat je moet en wat je wilt doen. En - niet onbelangrijk - creëer corona vrije ruimtes: “deze vergadering/lunch gaan we het er niet over hebben”.

Wie weet…. ontstaat uit het niet-weten een nieuw weten.

MEKANDERSCHAP
In 2011 zijn we een mekanderschap expeditie gestart. Een reis vanuit het niet-weten om te ontdekken wat mekanderschap is, hoe je er vorm aan kunt geven en openstaan voor wat ontstaat. Het lijkt erop dat met het coronavirus een wereldwijde mekanderschap expeditie is gestart. De ons bekende manieren van met elkaar omgaan, elkaar ontmoeten en vrij bewegen zijn in korte tijd drastisch gewijzigd. Wat betekent mekanderschap in deze tijd?

Mekanderschap is… het besef dat iedereen en alles met elkaar verbonden is. Daarvan worden we ons, misschien nu wel meer dan ooit, bewust. Het ontstaan van het virus, de sociale en economische consequenties: alles is met alles verbonden. Het gaat als een lopend vuurtje de hele wereld over.

Mekanderschap is nodig omdat antwoorden op de vraag, hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus, niet voor het oprapen liggen. Het gaat om het zonder oordeel openstellen van je hart: voor je eigen behoeften, zorgen enverantwoordelijkheden. Niemand heeft dé wijsheid in pacht. Ieders wijsheid is echter wel nodig om samen de weg te vinden door deze transitie. Dat vraagt om niet-werkende (denk)patronen los te laten. En vanuit wie jij bent, wat jou drijft en wat je WEL kunt doen, betekenis te hebben. Het is hierbij belangrijk om bewust te zijn van de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelen. Om vanuit vertrouwen met elkaar verbonden te zijn en te blijven, ook als fysiek afstand houden wijs is.

Op deze manier spreek je het vermogen aan om samen nieuwe wegen te zoeken in jouw (werk)gemeenschap en te doen waar jij en jullie voor staan.

Mekanderschap, hoe vullen jullie dat op afstand in?
Ter inspiratie dit filmpje van het Rotterdams Philharmonisch Orkest

MET MEKANDER ZIJN; HOE DOE JE DAT OP AFSTAND? 
‘Met Mekander Zijn’ is de werktitel van onze ‘vergaderingen’, waarin we het reilen en zeilen van onszelf en het bureau bespreken. Minimaal eens in de twee weken ontmoetten we elkaar ‘live’.
Net zoals de meesten van jullie ontmoeten we elkaar nu via ons scherm, met Mekander Zoom. Het is eerst even zoeken, het volume bijstellen, het beeld scherp krijgen en daarna je uiterste best doen de ander te verstaan en te begrijpen. Om ons heen horen we dat deze manier van samenwerken fijn én vermoeiend is. Fijn dat je wel het werk kunt voortzetten met elkaar. Vermoeiend omdat je essentiële non-verbale communicatie mist. Zoals het ervaren hoe iemand de vergaderruimte binnenloopt, welke uitstraling en energie je collega om zich heen heeft hangen of het voelen hoe de ander reageert op jouw voorstellen.

Het grootste gedeelte van communicatie is non-verbaal en daarvan missen we nu meer dan de helft. Onze opdrachtgevers vertellen dat het zoeken is naar verbinding, door het ontbreken van deze ongezegde informatie.
Net zoals voor de huidige crisis is dit precies hetgeen waarbij we onze opdrachtgevers ondersteunen. Welke samenwerkingsvragen hebben ze? Hoe ziet het Samen er nu uit binnen het team? Wat als sommige teamleden niet reageren op mails of appjes? Langs het bureau lopen is er nu niet bij.

Hoe doen wij dit nu op afstand?
We sluiten virtueel aan bij een managementteam vergadering om met elkaar te brainstormen over de geplande teamontwikkeldag. Deze begeleiden we voor deze keer in een online omgeving, waarbij het mogelijk is om, net zoals anders, in kleine groepen uiteen te gaan.
Voor de afrondende bijeenkomst van een management development traject deelt iedere deelnemer de oogst van zijn/haar leerproces in een korte presentatie per video ‘live’ voor de groep. De afgelopen 9 maanden is met hart en ziel gewerkt naar dit punt. We vinden het daarom belangrijk om dit feestelijke momentum te pakken.

De komende tijd gaan we met elkaar steeds meer ontdekken wat wel en wat niet werkt.
Totdat we weer in levende lijve met mekander Zijn en nog meer dan voorheen beseffen dat dit een enorme rijkdom is.

Heb je vragen hoe verbonden te blijven, wij denken graag met je mee!