Mekandermoment December 2012

Nieuwe handel vanuit mekanderschap
Mekander heeft deelgenomen aan de Beursvloer Zutphen. Onder het motto "Geen contract, maar contact" biedt De Zutphense Uitdaging verenigingen, stichtingen en scholen jaarlijks de gelegenheid om in contact te komen met Zutphense Bedrijven. Om elkaar vanuit verschillende achtergronden te leren kennen, te ondersteunen en te onderzoeken wat ze elkaar te bieden hebben. Ons aanbod: een inspiratie ontbijt. Een zorginstelling greep die kans met beide handen aan. Omdat ze het hun medewerkers gunnen om vanuit ieders IK tot vruchtbare samenwerking te komen. Het gonsde van mekanderschap op de Beursvloer en daar werden we helemaal blij van.

Kerstgeschenk: Gesprek aan de keukentafel voor nieuwe bekenden Ken je iemand in je omgeving die "het" even niet meer weet? Die een nieuwe stap wil maken in het werk? Of iemand die twijfelt ... ? Wie gun jij een gesprek aan de keukentafel, zodat een volgende stap gezet kan worden? Dan is jouw bekende van harte welkom voor een ontmoeting met één van de mensen van Mekander. Dit geschenk is voor de eerste 21 aanmeldingen en geldt tot 15 februari 2013. Aanmelden kan via welkom@mekander.nl

Op de drempel
2012 zit er bijna op. Over ruim 2 weken staan we op de drempel en kijken terug naar wat was, wat is en wat (we denken dat) komen gaat. 2012 stond in het teken van de expeditie naar nieuwe werkruimte. In april verhuisden we tijdelijk naar de eigen keukentafels. De verhuizing heeft ons uit patronen gehaald; oude vanzelfsprekendheden vielen weg. Eén van de ontdekkingen die we gedaan hebben is dat we een thuisbasis nodig hebben om met aandacht met een ieder te kunnen werken; geen kantoorruimte maar een ontmoetingsplek. En zo viel ons oog op het Agnietenconvent in Zutphen. Een prachtige gebouw, waarin stromende verbindingen kunnen ontstaan, waar gereisd wordt op het vertrouwen van de ander. Waarin er geleerd en ervaren kan worden over mekanderschap. We zijn in gesprek met betrokkenen. Om ons heen horen we vaak: 'maar dat kunnen jullie toch helemaal niet betalen?' En dat klopt als een bus. Maar wij laten ons leiden door de uitspraak van Albert Einstein: 'Als een idee in eerste instantie niet belachelijk lijkt, maakt het geen schijn van kans!!'

Om blij van te worden
Geen woorden nodig: luister, kijk, zing, dans en geniet!
Stand by me! Song around the world.

Dit wensen wij jullie van harte toe! Ook in 2013!