Mekandermoment Juli 2014

Thuiskomen met Mekander in Tsjechië, samen een inspiratie-week beleven  
Je had het al in je agenda gezet, toch? Zondagavond 5 oktober t/m vrijdagmiddag 10 oktober. In die week vieren wij onze 10e verjaardag in Ben’s 2e thuis, een voormalige herberg in het Boheemse Woud in Tsjechië.

Thuiskomen betekent voor ons rust en ruimte voelen om te zijn wie je bent. Hierdoor ontstaan momenten van helderheid. Helderheid bijvoorbeeld over de koers die je wilt varen in je (werk)leven. Of keuzes die je wilt maken. We gunnen dit de mensen uit ons netwerk, die graag mekanderschap ervaren tegenover het gevoel van alleen zijn in het werk. Elke medereiziger neemt een vraagstuk mee, die hij/zij wil onderzoeken.
Ingrediënten van deze week Thuiskomen zijn plezier, bezinning, beweging, cultuur en natuur in een mooi dagritme, waarin niets moet en alles mag. Een open uitnodiging: weet je welkom! Aan het einde van de week zetten we een pot neer waarin, als je wilt, je een bijdrage kunt geven. De reis is op eigen gelegenheid, maar misschien kun je samen met andere avonturiers reizen. Gun jij jezelf dit Thuiskomen in Tsjechië met de mensen van Mekander als gids? Neem dan contact op met Jacqueline.

Waarderen
Wat is waardevol? Hoe waarderen we elkaar en onszelf? Vragen die ons intrigeren. We zijn eens gaan googelen. En kwamen een filmpje van Guido Heezen tegen. Hij noemt naast de 7 Geheimen van Beste Werkgevers een 8e; eerlijk zijn over de toegevoegde waarde van medewerkers. Dat zette ons aan het denken.
Wat we tijdens onze opdrachten zien is dat de toegevoegde waarde van medewerkers regelmatig niet in overeenstemming is met de financiële beloning. Zo krijgen medewerkers er vanzelfsprekend een periodiek bij, soms ongeacht hun bijdrage. Een periodiek eraf omdat iemands bijdrage minder wordt lijkt een taboe. Wij denken dat een oprechte aanpak van het financiële waarderingssysteem recht doet aan de mensen die hun steentje bijdragen om de organisatie van waarde te laten zijn. Hoe spannend is dit wel niet? Tijd om in dialoog dit taboe met elkaar te doorbreken!

Zichtbaar
Zichtbaar zijn in deze wereld met alle sociale media, het was nog nooit zo makkelijk als nu. Of toch niet? Ben je echt zichtbaar als je je op alle sociale media begeeft? Voor bureau Mekander blijft de website een belangrijk middel om de beleving over te brengen over wat je van ons kunt verwachten als je met ons in zee gaat. Het onder woorden brengen van wie wij zijn en wat we doen heeft de afgelopen maanden onze aandacht gehad. Eenvoud en helderheid dat is wat we wilden. Onder de schrijvende en bezielende leiding van Monica Boschman hebben we dat gedaan.
Op onze website strookt iets niet met de werkelijkheid. Aan jullie de schone taak om te ontdekken wat dit is. Tips: kijk op de WIJ pagina én je moet ons ‘live’ ontmoet hebben. Onder degenen die het goed hebben, verloten we een inspiratiegesprek met één van de mensen van bureau Mekander. Wil je meedoen, mail ons je ontdekking.

Hoopvol
Hoop doet leven. Het mooie verhaal van Yama Akbari in beeld, één van de initiators van Hope XXL. Zo’n prachtig initiatief geeft hoop op leven in een duurzame, veilige en vrije wereld.