Mekandermoment september 2015

Dichtbij  
Om met een metafoor te beginnen: een vlam heeft brandbare stof nodig. Ze hecht zich aan voorwerpen en dooft uit als de brandstof op afstand ligt. Het materiaal dat je als brandstof gebruikt maakt nogal uit voor het soort vuur dat gaat ontstaan. Hout, papier, olie, buskruit, plastic. Zie je het voor je? Ruik je de verschillen? Vertaald naar jou en mij is de brandstof datgene dat dichtbij is; ieders intentie, ieders passie. Wat is jouw brandstof voor jouw vlammetje? Waardoor blijf jij geïnspireerd en straal je?

Als we de metafoor vertalen naar organisaties, dan kan de intentie, datgene waar de organisatie oorspronkelijk voor is opgericht, alleen worden waargemaakt door de bundeling van vlammetjes van medewerkers. Die aangewakkerd wordt door vragen als: ‘waar is onze organisatie voor bedoeld?’ en ‘draagt ons handelen van dit moment bij aan deze intentie?’

Onlangs kwam een artikel van Nico Dam op ons pad over hoe je ook het vlammetje van anderen kunt voeden. Het vertelt over de transformatie in de zorg, over wat kwetsbare mensen willen: ondersteuning en dienstverlening die past bij wat zij daadwerkelijk nodig hebben en die aansluit bij hun eigen wensen en opvattingen. Een mooi artikel met bruikbare regels, die werken als we heel ‘dichtbij’ onszelf blijven en werkelijke interesse in de ander tonen.

Nazomeren, 5e seizoen
De zomer is nog niet voorbij, de herfst nog niet begonnen. Tussentijd: Speciaal, na-rijpen, rijpen. Naar binnen gekeerd. Soms uitbundig stralend. Er tussenin... Of allebei... Blij... en weemoed..
Hunkeren... Wachten... Ver-kleuren... Kleurenpracht. Na zomer, voor herfst. Beide... Het 5e seizoen. Intuïtie... Je weet wanneer het tijd is om te oogsten. Je weet wanneer het tijd is om nog even te wachten... Zonder na te denken.

Nazomeren met anderen, van buiten naar binnen: Mekandermoment Life. Verrassende gesprekken en ontmoetingen. Je vrij voelen om een voor jouw life thema op tafel leggen. Of zomaar aanschuiven, luisterend, genietend van koffie of thee. Maandag 7 september 2015 is de eerst volgende. Weet je welkom!

Scheppend vermogen
“Wees een schepsel, wordt een schepper.” Een citaat van Rumi (1207-1273), waar je lang over kan mijmeren. Wij zien het als een uitnodiging om te zijn wie je bent. En van daaruit je unieke talent, je vermogen in te zetten in je werk. Al die unieke scheppende vermogens van medewerkers bij elkaar in een team geeft energie. Maar hoe zorg je ervoor dat het een creërende vorm krijgt en geen chaos of gedoe wordt? Dat bewust wordt samen gewerkt? Samen-werken heeft aandacht en onderhoud nodig.
De afgelopen jaren hebben we vele teams begeleid in samenwerken. We merken dat moeilijke en soms spannende situaties doorbroken worden, onderling het begrip en vertrouwen groeit en de dialoog gevoerd wordt over het gezamenlijke belang.

Zit er meer in jouw team dan er nu uitkomt? Wil je leren bewust samen te werken, het scheppend vermogen van je team vergroten? We gaan graag met je om tafel.

Klein met grote gevolgen
Ongelofelijk wat één steentje teweeg kan brengen.