Mekandermoment Speciale Editie maart 2017

Samen werken
Met plezier sprongen we 12,5 geleden in het Mekander-avontuur. Onze naam begrijpen we in de loop der jaren steeds beter. Mekander is onze missie en de weg die we bewandelen. Onze naam is ook onze bestemming. Het is een manier van werken én een manier van zijn. Wij gunnen iedereen in samenwerken dat het eerst gaat om van mens tot mens te werken. Het erkennen en aanvaarden van elkaars verschillen én de meerwaarde hiervan zien. Soms schuurt het en versta je elkaar niet. Daar weten we alles van. Dan is het de kunst om weer op zoek te gaan waar je het voor doet en wat verbindt. In het samen zit de zin van het leven; we hebben mekander nodig om er te komen. Bij deze mijlpaal kunnen we voluit zeggen: Samen is de weg rijker.

Vitaliteit: Ondernemersspiegel bij de boeren
Op zoek naar een instrument om boeren te helpen keuzes te maken in het vele wat op hen afkomt, kwam de Versnellingsagenda Noord-Nederland terecht bij Mekander. Zou de Vitaliteitsscan voor ondernemers ook kunnen werken voor melkveehouders? In samenspraak met de opdrachtgever is deze op maat gemaakt. Er volgde een traject waarbij eerst de scan individueel werd afgenomen bij een aantal melkveehouders. Het tweede onderdeel van het traject bestond uit workshops waarbij de boeren, op een andere manier dan voor hen gebruikelijk, met elkaar in gesprek gingen. In plaats van de nieuwste technieken of de fosfaatproblemen ging het over wat hun persoonlijke drijfveren zijn, hoe het samenwerken binnen en buiten het bedrijf gaat, wat duurzaamheid voor hen betekent en hoe het bedrijf financieel draait. Hierdoor kreeg iedere deelnemer een beeld van de sterke en verbeterpunten voor zichzelf én zijn/haar bedrijf. Eén van de boeren over de workshop: “het zorgt ervoor dat je je eigen blikveld en je blik op de ander verruimt en elkaar daardoor beter begrijpt”.

Doorbreken van weerbarstige patronen; wie wil dat niet?
Het besef dat je wéér in dezelfde valkuil bent gestapt, iets wat je niet wilt, maar toch doet. Het blijft hardnekkig, die patronen. Waarom is het zo lastig om iets te veranderen wat je zo belemmert? Albert Jan wist een weerbarstig patroon te doorbreken door zich te richten op wat hij wel in plaats van wat hij niet wilde. Hij is iemand die vanuit bezieling en inspiratie leiding wil geven en daarom het leertraject Leiderskunst volgde. Lees de ervaringen van Albert Jan over de aapjes op zijn schouder en de waarde van tussentijd. Lonkt dit perspectief? Vanaf nu starten we twee keer per jaar het leertraject Leiderskunst, de eerstvolgende op 25 september. Voor mensen die vanuit vertrouwen leiding willen geven, de dialoog (willen) aangaan en daarmee weerbarstige patronen weten te doorbreken. Of schrijf je in voor de verdiepingsdag op vrijdag 16 juni a.s. Besluit je nu (of in juni) om je óók aan te melden voor het leertraject, dan krijg je deze dag van ons cadeau.

Spanning en ontspanning! Aan de Mekandertafel
HOERA de Mekandertafel bestaat ook 12,5 jaar. Net als wij. De tafel waar zoveel gebeurt; de plek voor klanten, confrontaties, mooie ontmoetingen, studenten, bloemen, ontlading, en ja, óók voor het feestje van ons 12,5 jaar bestaan. Op maandag 10 april ben je van 15.00 - 17.30 van harte welkom om deze mijlpaal met ons te vieren. Aan de IJsselkade 18 in Zutphen. Laat het ons even weten als je komt. Wij houden de deur voor je open.

Welkom
Josh werd jarenlang onophoudelijk gepest en wilde dit patroon doorbreken: ‘I’m so tired of being no-one’. Dit filmpje laat zien hoe hij op zijn geheel unieke manier anderen het gevoel geeft: je bent welkom.