Ondernemersspiegel Melkveehouderij

Vitaliteit in de melkveehouderij


Ook in de melkveehouderij is vitaliteit van de ondernemer belangrijk. Er komt veel op boeren af. Ze worden overspoeld met informatie over duurzaamheid én hebben dagelijks hun bedrijf te runnen. Boeren worden op allerlei manier gefaciliteerd om duurzamer te worden, de boer als mens en als ondernemer wordt echter vaak vergeten. Dat laatste is de insteek waar Mekander voor staat. Daarom heeft de 'Versnellingsagenda Noord Nederland' Mekander gevraagd om een vitaliteitsscan op maat te maken: de Ondernemerspiegel. Er is een pilot geweest met individuele melkveehouders. Daarnaast zijn er werkateliers ontwikkeld op basis van het model en de scan. Deelnemers zijn na afloop individueel benaderd voor een evaluatie.
Benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers? Lees verder