Visie, missie en bestemming

Betekenis

Begrippen kunnen voor iedereen een andere betekenis hebben. Of andere beelden oproepen. Wat verstaan wij onder visie, missie en bestemming? En wat zijn die van Mekander?

Visie: je gewenste toekomstbeeld
Het woord visie komt van het Latijnse visio, wat ‘het zien’, ‘aanschouwen’ en ‘voorstelling’ betekent. Visie verwijst naar het gewenste toekomstbeeld, dat je voor jezelf, je team of je organisatie hebt.

Onze visie
Doelen kun je alleen samen verwezenlijken.
Daarvoor heb je altijd een ander nodig. Of iets van een ander. In interactie met elkaar kom je op nieuwe ideeën, wordt je constructiever. Door op elkaar af te stemmen maak je iets dat er toe doet.
Daarbij zijn we er van overtuigd dat we alleen onze bestemming kunnen bereiken door trouw te zijn aan onszelf. Tegelijkertijd gaat het erom een gemeenschappelijk doel voor ogen te hebben. En om te beseffen dat ongemak verbindt en dat het nodig is dat alles en iedereen er mag zijn.

Missie: je innerlijk weten
Het woord missie komt van het Franse ‘mission’ wat ‘levenstaak’ of ‘ roeping’ betekent. Bij missie gaat het om ‘een verheven doel’ (waartoe ben ik op aard) of juist om een concrete opdracht. Het verwijst naar een innerlijk weten. Het is dat wat je persoonlijk het belangrijkste, het meest waardevol vindt. Het voelt voor jou als de enige optie. Het is het ‘onderbuikgevoel’ dat je handelen leidt, ook als je je daar niet van bewust bent. Het is trouw blijven aan jezelf.

Onze missie
Samen

Het zit in de naam van ons bureau: MEKANDER. ME, de ANDER en als je SAMEN aan iets werkt MEKANDER. We realiseren ons dat ‘zo binnen zo buiten´ en ‘ik versus wij’ alleen maar kan in samenwerking met anderen.

Bestemming: waar je naar toe wilt
Het woord bestemming gebruiken we waar anderen veelal het woord doel gebruiken. Bestemming heeft een diepere betekenis: het is waar je uiteindelijk wilt zijn vanuit een innerlijk weten. In de westerse opvatting is het vaak iets meetbaars, iets concreets. Een nieuw huis, een andere baan, een omzetdoelstelling. Je bestemming kan echter ook iets zijn wat helemaal (nog) niet concreet is, zoals een verlangen of een wens. Zaken die niet meetbaar zijn. Het bereiken van je bestemming doet je stralen, je hebt je concrete doel bereikt.


Onze bestemming
Mekander is een vitaal bureau.
Vitaal betekent voor ons dat harde en zachte waarden in evenwicht zijn en met elkaar verbonden. Hard wil zeggen zakelijkheid, inkomen, locatie, afspraken, contracten. Zacht wil zeggen dat ons handelen verbonden is met onze missie en visie.
Vitaal bureau Mekander staat voor verbonden zijn in deze wereld. Verbondenheid met anderen. Samenwerken met anderen.

Onze stoutste droom is dat iedereen zichzelf kan zijn in zijn werk en organisaties werken aan datgene waarvoor ze zijn bedoeld. Vanuit een diep besef dat organisaties gevormd worden door mensen en tijdelijk van aard zijn. Waarbij gemeenschapszin en ruimte voor eigen ontwikkeling hand in hand gaan.

Er is maar één land en dat is de aarde.
Er is maar één volk en dat is de mensheid.
Er is maar één geloof en dat is liefde
(Floor Wibaut).