Drempelloos

In 2011 ben ik begonnen als Directeur Strategie en Middelen bij de Justitiële Informatiedienst. Al vrij snel kreeg ik gevoel waar de organisatie naar toe moest. Dat betekende een grote opgave en ik wist dat dit alleen zou lukken met hulp van een adviseur die in dezelfde geest werkt als ik. Iemand die het proces de goede kant op helpt en kan aansluiten bij de Twentse en Friese cultuur. Dat werd Ben. Ben en ik werken vanuit hetzelfde uitgangspunt: respect voor de ander. Daarnaast is het drempelloos om met Ben in gesprek te raken. Om deze reden voel ik me vertrouwd met hem en zijn manier van werken. En velen met mij.

De kern van onze benadering van organisatieontwikkeling is te (laten) leren in organisaties, waarbij het gaat om acteren, waarderen en reflecteren. Door middel van waardengedreven visieontwikkeling hebben de mensen in onze organisatie met de hulp van Ben een stukje droog gelegd in het moeras van verstarde patronen en omgangsvormen. Dit gaf vaste grond onder de voeten van waaruit we samen met Ben verder aan de slag zijn gegaan: gesprekken met medewerkers en teams zijn op gang gekomen, Ben heeft een tijdje als interim manager op een afdeling gewerkt, er zijn veranderingen in de samenstelling van teams gekomen en onze inzichten zijn verder uitgebouwd. Omdat ook Ben iedereen insluit in plaats van uitsluit, zijn in dat stukje vaste bodem anderen aangeschoven die de organisatie ontwikkeling mede vorm aan het geven zijn. Ben heeft het vermogen om onder alle omstandigheden het gesprek op gang te brengen en te houden. Hij creëert enerzijds bedding maar spreekt mensen eveneens aan op hun verantwoordelijkheid. Daarmee heeft hij bijgedragen aan het bespreekbaar maken van minder effectieve patronen en heeft hij het proces gefaciliteerd om ontwikkelingen toekomstgericht op te pakken.

Ben is zich steeds goed bewust waar hij staat. Hij snapt waar hij een bijdrage kan leveren aan de organisatie en sluit hier heel goed bij aan. Hij is zuiver in zijn rol en let er altijd op dat zijn werkwijze bijdraagt aan de gewenste effectiviteit. Voor mij is het fijn om met Ben samen te werken; om iedereen in wie hij/zij is met zijn hele hebben en houden goed aan het werk te laten zijn. We werken altijd op basis van ‘wat kun je NU doen?’, dus in de omstandigheden die zich vandaag aan je voordoen.

In de organisatieontwikkeling hebben we als organisatie een groeistuip van puber naar een gezonde jongvolwassenen doorgemaakt. De rol van Ben kun je daarbij zien als die van opvoedingsadviseur. In onze samenwerking, maar ook die met anderen binnen Justid is meer ruimte en beweging ontstaan en wordt er meer geleerd. Het proces van het leren als collectief blijft natuurlijk doorgaan. Ben heeft nu een rol op wat meer afstand. Onze gezamenlijke aanpak is een brevet van hoop. Want ja, het blijkt mogelijk om binnen een organisatie met soms hardnekkige patronen te vernieuwen.

Pieter Josephus Jitta