Samenwerking gaat niet meer vanzelf

 

Een klein MKB bedrijf trekt bij ons aan de noodbel; de bedrijfsresultaten nemen drastisch af, de samenwerking verloopt moeizaam, er wordt veel gepraat in de wandelgang wat ten koste gaat van de productieve uren en een aantal mensen loopt tegen de grenzen van hun kunnen aan.