Lianne Veenstra

Mijn verbinding met Mekander 


“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, dat ervaar ik bij Mekander. Een open blik naar elkaar en naar elkaars verschillende achtergrond, levert echt contact op en begint er iets te stromen.
Ik ervaar een fijne sfeer van eerlijk en transparant naar elkaar zijn. Bij Mekander kun je juist door jezelf te zijn, iets voor elkaar en met elkaar betekenen. Daarmee kom je echt verder (en uiteindelijk ben je ook nog sneller).

www.veenstra-agrocoaching.nl

06-15373675


Onze verbinding met Lianne

Met Lianne trekken we al enkele jaren op bij opdrachten in de agrarische sector. Wederkerigheid kenmerkt onze samenwerking. Al meanderend vullen we elkaar aan en ontwikkelen we mooie trainingen. Lianne ervaren we als helder, verbindend en puur.