Leiderschap

Hoe kun je in de telkens veranderende omgeving je eigen leider zijn? Durf je daarvoor cruciale keuzes te maken? Ben jij iemand die leeft en werkt vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor het grotere geheel? 

Leiding geven is vooral: er voor zorgen dat de mensen met wie jij werkt - samen met jou - bezield werken aan het halen van een hoger doel.

Goed leiding geven is de kunst van het leiden en volgen. Dit vraagt om lef, om het écht ontmoeten van mensen met vertrouwen als uitgangspunt. Om verantwoordelijkheid te nemen, ondernemend te zijn en het beste uit jezelf te halen. En wat belangrijk is, het voorbeeld geven en dit zelf voor te leven.