Voor leiders

Richting geven én ruimte bieden tegelijk als leider. Is dat de manier waarop jij leiding wilt geven? Vind je het lastig deze twee schijnbare tegenstrijdigheden te combineren? Dan ben je niet de enige.
Veel van de vragen of problemen waarmee je als manager worstelt zijn universeel. Dat is een geruststellend idee. Sparren met de mensen van Mekander, over zaken waar je tegenaan loopt, geeft rust, ruimte en richting. Mekander levert maatwerk en schept voorwaarden om je eigen wijsheid en vermogens aan te spreken in je leiderschap.