Mediation

Elkaar leren begrijpen

Spanningen tussen mensen komen in elke organisatie voor. Door tegenstrijdige belangen, botsen van karakters of andere oorzaken kunnen spanningen hoog oplopen. Soms leven collega's in een voortdurende situatie van wederzijdse irritatie en onbegrip. Daar wordt geen van beide partijen gelukkig van.

De mediation van Mekander is erop gericht de essentie van de spanning boven tafel te krijgen. Elkaar leren begrijpen is daarbij belangrijk. Vanuit welke motieven handelt de ander? Wat wil hij/zij bereiken? Het doel van onze mediation is de onwerkbare situatie weer werkbaar maken door aan de slag te gaan met concrete oplossingen. Zodat het weer sprankelt tussen de mensen en zij weer met plezier hun talent inzetten.