Teamontwikkeling

Verbondenheid

Een team dat meer is dan de som der delen. Daarin halen de leden van een team het beste uit zichzelf. Helaas werkt dat niet altijd zo. Soms verbinden teams zich nauwelijks met de doelstellingen van de organisatie. Soms zijn de teamleden zich weinig bewust van hoe ze op de werkvloer met elkaar omgaan en is er geen verbondenheid. Dit kan leiden tot onnodige irritaties en verminderde effectiviteit. Meestal realiseren de leden van het team zich wel dat het anders moet, maar weten ze niet hoe.

In een sfeer van wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen stimuleert Mekander een proces waarin de leden van het team op zoek gaan naar de essentie, naar waar het om gaat in hun werk. Mekander maakt zichtbaar wat er is en trekt daardoor iets los wat de organisatie op eigen kracht niet lukt. Mekander begeleidt de teamleden opnieuw hun draai te vinden en laat hen zien dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Verbonden zijn met elkaar en met de missie van de organisatie komt niet alleen het team of die ene afdeling ten goede, maar heeft betekenis in de hele organisatie.