Wij hebben mekander nodig om samen te werken

Voor samenwerking heb je altijd een ander nodig. Of iets van een ander. In interactie met elkaar kom je op nieuwe ideeën, wordt het constructiever. Door op elkaar af te stemmen ontstaat een product of dienst die er toe doet.

Samen-werken vraagt aandacht. Kan ook spannend zijn. Constructief met die spanning omgaan, gaat niet altijd vanzelf. En… van samen-werken word je vitaal. Tenminste, als je je gedragen voelt, als er daadwerkelijke interesse in jou is. In wie jij bent en wat jij kunt.

Samenwerken is mensenwerk. Is werken met elkaar. Soms stroomt het vanzelf. Soms gaat dit lastiger. Omdat we elkaar niet verstaan, of omdat we andere gezichtspunten hebben. De kunst is om steeds opnieuw met elkaar te verbinden. Stromend te verbinden.

Mekander bouwt graag met jou aan een vruchtbare samenwerking.

De ruimte die in het midden kan ontstaan, een ontmoetingsruimte, vrij van voorwaarden en van belangen waar SAMEN de overhand neemt op het ieder voor zich" (Christine Gruwez).