Stromend verbinden in samenwerken

Samenwerken is mensenwerk, is meanderen met elkaar. Soms stroomt het vanzelf en soms gaat dit lastig. Omdat we elkaar niet verstaan of omdat we andere gezichtspunten hebben. Mekander verstaat de kunst steeds opnieuw te verbinden. 
Mekander bouwt graag mee aan stromende verbindingen in jullie team, bedrijf of organisatie.
We zoomen daarbij in op de drie pijlers van samenwerken: Mekanderschap, Kwetsbaarheid en Speels.
Meer over Mekander
blog en actualiteiten
wij informeren je graag ...
Bij jezelf komen, zijn en blijven

Jacqueline van Mekander ken ik vanuit onze samenwerking in Leiderskunst. Ik heb haar beter leren kennen toen ze programmaleider van het leertraject Leiderskunst was, iets wat ze met veel aandacht deed. Zij draagt het programma, waardoor ik en de andere trainers gemakkelijk op haar kunnen
lees meer