Mekander: stromend verbinden in samenwerken

Samenwerken is mensenwerk, is meanderen met elkaar. Soms stroomt het vanzelf en soms gaat dit lastig. Omdat we elkaar niet verstaan of omdat we andere gezichtspunten hebben. Mekander verstaat de kunst steeds opnieuw te verbinden. 
Mekander bouwt graag mee aan stromende verbindingen in jullie team, bedrijf of organisatie.
We zoomen daarbij in op de drie pijlers van samenwerken: Mekanderschap, Kwetsbaarheid en Speels.
Meer over Mekander
blog en actualiteiten
wij informeren je graag ...
Wat kun je NU doen?

Ben van Mekander en ik werken vanuit hetzelfde uitgangspunt: respect voor de ander. Daarnaast is het drempelloos om met Ben in gesprek te raken. Om deze reden voel ik me vertrouwd met hem en zijn manier van werken. En velen met mij.De kern van onze benadering van organisatieontwikkeling is te
lees meer